Thông tin liên hệ

tên liên hệ

email liên hệ

điện thoại

nội dung liên hệ

Địa chỉ : 285 Nguyễn Công Trứ, phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

điện thoại:  01692282323

mail: honvietdnshop@gmail.com